Bijdrage kosten Vereniging van Eigenaren

2 reacties

Zijn er uitspraken over het volgende:
In 2007 heb ik een appartement gekocht op de benedenverdieping.
Ons gebouw bestaat uit drie lagen. 5 appartementen op de begane grond, 1 eerste verdieping ook weer 5 appartementen en de derde idem.
Het gebouw is gebouwd in 1995. Iedereen heeft kunnen bekijken wat hij kocht.
Nu doet zich het volgende probleem voor: op de eerste en tweede verdieping zijn drempels voor de uitgangen en voor de woningen.
De bewoners willen ten koste van de VVE daar een verhoging aanbrengen, kosten worden geraamd rond de € 20.000,00.
Echter de beneden appartementen hebben daar geen belang bij, zij maken geen gebruik van deze galarijen.
En willen dan ook niet in de kosten bijdragen, zij vinden dat de 10 het zelf moeten financieren.
Zou u mij uit de droom kunnen helpen of hier artikelen over zijn.
Ik kan op internet niets vinden.

donderdag 15 februari 2018