maandelijkse bijdrage VvE

2 reacties

Onze VvE in Meppel heeft in 2004 met algemene stemmen een besluit genomen over de bijdrage. 50% van de begroting wordt verdeeld over de 41 appartementen, eenzelfde bedrag. De andere 50 % wordt verdeeld naar rato van de indexen.
Na 14 jaar maakt één van de leden bezwaar omdat de splitsingsakte niet is aangepast.
In uw antwoord aan Henk-Keizer (Leiden 81) lees ik dat in een soortgelijk geval de uitspraak van de leden rechtsgeldig is en de akte niet behoeft te worden aangepast.
Er wordt verwezen naar Modelreglement 1992 en wel naar Artikel 2 lid 3 waar zou staan: De vergadering kan overigens ook tot een van de in dit lid afwijkende draagplicht besluiten. Ik kan deze tekst nergens vinden in het Modelreglement.
Kunt u mij uit de droom helpen.

Rein Fransens

vrijdag 28 april 2017