Erfenis afhandelen

18 reacties

Mijn moeder is in 2017 overleden in het verzorgingshuis waar ze de laatste jaren woonde. Samen met mijn zus ( woont in Australië) zijn wij de erfgenamen. Ik was gedurende 30 jaar mantelzorger voor mijn moeder en had samen met haar een en/of bankrekening. Mijn moeder was echter goed in staat om tot op hoge leeftijd , zelf aan te geven hoe en wat ze met haar geld wilde doen. Mijn moeder gaf mij wel regelmatig een geld bedrag uit dankbaarheid voor alles wat ik deed voor haar. Met mijn zus had ze matig contact. Mijn zus belde mijn moeder eens per 3 weken op en eens per 4 jaar kwam ze eens over. Samen met mijn partner deden wij dus alle hand en spandiensten. Het contact tussen mijn zus en mij was erg slecht en wij spraken dan met tussenpozen nauwelijks met elkaar. Toen het slechter ging met onze moeder heb ik haar de laatste weken regelmatig op de hoogte gehouden van de situatie. Voor de uitvaart kwam zij niet over. Dit heb ik dus zelf allemaal moeten regelen. Er was geen testament. Toen alles achter de rug was, kwam er een mail waarin mijn zus om geld vroeg. Dat zou hier voor haar op een rekening staan, want vroeger kreeg ze, volgens haar, ook jaarlijks een bedrag overgemaakt. Dat zijn natuurlijk schenkingen geweest van mijn moeder aan haar en daaraan kan ze natuurlijk geen rechten ontlenen. Ook wil ze een deel van de inboedel hebben. Wij hebben alleen wat kleine spullen bewaard en de rest ging naar de kringloop. Wij konden deze niet opslaan en bovendien hadden ze geen tot weinig waarde. Ook was het aantal dagen om de kamers te ontruimen beperkt ( 6 dagen). Dit moesten mijn partner en ik samen doen.
Op haar verzoek heb ik haar foto's gestuurd van al deze spullen zodat ze kan kiezen wat ze wil hebben. Hoelang moet ik deze spullen bewaren, want mijn zus neemt geen besluit wat ze wil hebben. Wat het geld betreft, heb ik haar afschriften gestuurd van de laatste banktegoeden van onze moeder. Er was geen uitvaartverzekering, dus is het bedrag van de rekening net voldoende om alles van te betalen. Ook is nu het wachten op de belasting ( aangifte net gedaan). Ik heb mijn zus al diverse keren uitgelegd dat er hier geen geld voor haar op een aparte bankrekening staat. Ook heb ik het gevoel dat ze achterdochtig is naar mij toe omdat ik de financiën deed samen met moeder. Alvorens het eventuele geld dat overblijft te kunnen delen, moeten we nu eerst alle rekeningen betalen en de belastingdienst afwachten. Mijn vraag nu is: Hoelang moet ik de spullen van de inboedel bewaren? Staat daar een termijn voor? En hoe zit het met de financiën? Kun je rechten ontlenen aan schenkingen welke gedaan zijn 10 jaar geleden?

donderdag 15 maart 2018