CAO

1 reactie

In de CAO VVT lees ik: Na een werkdag mag u 11 aaneengesloten uren niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
Vraag: wat wordt bedoeld met: "als de aard van het werk of bedrijfsomstandigheden dit nodig maken."
Wordt hier bedoeld: uitsluitend bij calamiteiten ?

maandag 8 augustus 2016