bankrekening overledene

2 reacties

Mijn zus en ik zijn beide erfgenaam. Onze moeder heeft uit praktische overwegingen( ze werd slechtziend) indertijd mijn zus gemachtigd haar bankzaken te regelen.( mijn zus en moeder woonden in dezelfde plaats en zo was er makkelijk te overleggen). Nadat onze moeder was overleden heeft mijn zus het op zich genomen de zaken financieel af te wikkelen. Dit doet ze via internetbankieren vanaf de oorspronkelijke rekening van onze moeder. Binnenkort moet de erfenis tussen ons beiden worden bepaald en afgewikkeld. Nu heb ik geen flauw idee wat er nog op de rekening van onze overleden moeder staat en ze weigert mij de inloggegevens van de bankrekening te geven. Zo kan ik niet zien wat er nog op de rekening staat en wat er de afgelopen tijd aan transacties heeft plaats gevonden. Omdat er ook geen executeur is aangesteld lijkt het mij toe dat beide ergenamen inzage moeten kunnen hebben om te kunnen bepalen wat hun erfdeel is. Nu zou ik maar op de blauwe ogen van mijn zus moeten vertrouwen? Kan iemand mij kunnen zeggen wat mijn rechten zijn?

woensdag 29 januari 2014