Cameratoezicht op parkeerterrein die geen eigendom van de VVE is

2 reacties

We zijn een VVE van 7 appartementen met eigen beheer (MR92).

in de ALV van 2014 hebben we het volgende afgesproken:

"een beveiligingsbureau laten kijken om camera's te plaatsen met geld uit algemene reserve tot een maximum van € 5000".

In februari - maart 2016, is de voorzitter van de vergadering gekomen met het voorstel om een proef te laten doen t.b.v. de bewaking van het gebouw en parkeerterrein (achterkant van het gebouw).

Tijdens de vergadering van maart 2015 heb ik:

- op mijn vraag over de eventuele kosten van de proef de bevestiging gekregen dat er geen kosten zijn verbonden aan de proef.

- de volgende opmerkingen gemaakt:

a) het parkeerterrein (7 plaatsen) is openbaar en dus geen eigendom van de VVE.

b) Alleen de overheid mag gebruik maken van cameratoezicht op openbare plaatsen.

c) Op cameratoezicht is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zodra personen herkenbaar in beeld komen.

d) Wie gaat de proef beoordelen???

e) Wat gebeurt er met de beelden en wie gaat de beelden beheren?

f) Hoe lang zullen de beelden bewaard worden?

Op al deze vragen is geen antwoord gegeven tijdens de vergadering.

Later (april 2016) les ik in het verslag:

“De bedoeling is dat de camera’s binnen worden geplaatst met zicht op de ingangen van het gebouw en het parkeerterrein.”

Graag advies over de volgende vragen:

1) Is het wettelijk toegestaan een nieuwe investering (camera's en opslag apparatuur) te financieren d.m.v. de middelen van het reservefonds?

2) Is het mogelijk voor een lid om niet bij te dragen aan de financiering en onderhoud van de installatie die voor de bewaking van het parkeerterrein bestemd is?

3) Welke criteria zouden van toepassing kunnen zijn voor de beoordeling van de proef?

4) Is het verstandig om de beoordeling door een onafhankelijke persoon te laten doen?

Alvast bedankt voor de reactie.

dinsdag 12 april 2016