erfrecht

1 reactie

Mijn partner waar ik tig-jaren mee heb samengewoond is vorige maand overleden.
Hij weduwnaar, ik weduwe, wij waren niet geregistreerd partner. Zijn
kinderen zijn nu erfgenaam. Zij hebben de erfenis benificiair aanvaard.
Wij huurden in Spanje een apartement. Er was een officieel getekend contract voor 18 maanden afgesloten tussen mijn partner en de verhuurder. Ik betaalde als voorschot
de huur van € 720 per maand die mijn partner mij na die 18 maanden zou terugbetalen.
Geen geschreven overeenkomst tussen ons beiden. Het contracgt liep tot 31 mei
mijn partner overleed op 19 april. Ik heb in mei 2 maanden huur van € 720 teruggeboekt
van zijn rekening na sterfdatum. Zijn kinderen eisen die 2 maanden huur van mij terug
en ik krijg die 18 maanden huur niet teruggebaald. Alles is officieel op rekening
gegaan toch wordt er gezegd U heeft geen recht op die 18 x € 720 omdat er geen getekend
contract was tusse mijn partner en mij. Hoe zit dat
Graag Uw antwoord
m.vr. groet
A.Dekker

woensdag 13 juni 2012