kan ik aanspraak maken op Nederlandse burgerschap?

1 reactie

Hallo,

Mijn naam is: Jorge Vidaurre Hueck
2. mijn overgrootvader draagt ​​de naam: Cornelis Hendrik Hueck
3. Ik heb zijn geboorteakte in het Nederlands uit Curaçao dateerde van 27 september 1876.
4. Mijn grootvader werd geboren met de Nicaraguaansenationaliteit op 25 september van 1932.
5. Mijn vader werd geboren met de Nicaraguaanse nationaliteit op3 oktober 1959.
6. Mijn moeder werd geboren met de Nicaraguaanse nationaliteit op 31 maart 1962.
7. Ik ben geboren met de Nicaraguaanse nationaliteit op 8 januari 1985.

Mijn vragen zijn:

1. Was mijn grootvader geboren een Nederlandse burger?
2. Waar kan ik informatoin betrekking tot de registratie mijn overgrootvader met de Nederlandse autoriteiten omdat hij in Curacao?
3. Kan mijn grootvader vordering de Nederlandse nationaliteit?
4. Als mijn grootvader kan de Nederlandse nationaliteit te eisen,kan mijn moeder?
5. Als mijn moeder kan de Nederlandse nationaliteit aanspraak maken op door de patrilineaire lijn, kan ik aanspraak maken opNederlandse burgerschap?

My name is: Jorge Vidaurre Hueck
2. my greatgrandfather's name is: Cornelis Hendrik Hueck
3. I have his birth certificate in Dutch from Curacao dated from the 27th of September of 1876.
4. My grandfather was born with the Nicaraguan nationality on the 25th of September of 1932. My grandfather has never claimed his dutch nationality,
5. My father was born with the Nicaraguan nationality on the 3rd of October 1959.
6. My mother was born with the Nicaraguan nationality on 31st of March 1962.
7. I was born with the Nicaraguan Nationality on the 8th of January 1985.

My questions are:

1. Was my grandfather born a Dutch citizen?
2. Where can I obtain informatoin regarding my great grandfather's registration with the dutch authorities since he was in Curacao?
3. Can my grandfather claim Dutch citizenship?
4. If my grandfather can claim Dutch citizenship, can my mother?
5. If my mother can claim Dutch citizenship through the patrilinear line, can I claim Dutch Citizenship?

Dank u voor uw aandacht, ik afscheid met respect en genegenheid.

Met vriendelijke groet,

Jorge Vidaurre Hueck

vrijdag 11 mei 2012