Kunnen kinderen aansprakelijk worden gesteld voor kosten verzorgingshuis ouders?

2 reacties

Als vader in buitenland woont en terug wil naar Nederland en hij moet worden opgenomen in een verzorgingshuis vanwege zijn medische conditie. Kunnen zijn kinderen aansprakelijk worden gesteld voor de kosten? Vader heeft tot pensioen leeftijd in Nederland gewoont en belasting betaald en ontvangt pensioen van Nederland.

zondag 16 augustus 2015