Participatiewet 2016

12 reacties

Geacht forum,

Ik wil graag advies over een uitspraak van mijn gemeente in het kader van de participatiewet regeling.

Heb in april van dit jaar een bijstandsuitkering aangevraagd bij mijn gemeente. Er is bepaald dat ik recht heb op een IOAW uitkering.

Ik heb bij het gesprek aangegeven dat ik tijdelijk een inwonende huisgenoot heb. Dit is een goede vriend van mij en ik vraag geen commerciële huur voor de inwoning.
Wij delen alleen de kosten van het eten. Verder staat hij ingeschreven bij de gemeente op mijn woonadres.

Nu wil de gemeente dat mijn vriend ook een uitkering aanvraagt omdat wij volgens hen een gezamenlijke huishouding voeren.

Deze vriend heeft echter geen recht op een uitkering en wil die ook helemaal niet!

Mijn IOAW aanvraag ligt nu totaal stil omdat de gemeente eist dat wij gezamenlijk een uitkering aanvragen in het kader van de participatiewet t.a.v. het artikel over huisgenoten.

Volgens mij heb ik gewoon recht op 50% van de IOAW omdat ik één huisgenoot heb. De gemeente kan mijn huisgenoot toch niet dwingen om ook een uitkering aan te vragen?
Het beleid van een gemeente moet toch juist zijn om mensen uit een uitkeringssituatie te helpen en niet omgekeerd!

Ik snap dat de participatiewet in werking is gesteld om een stapeling van uitkeringen van huisgenoten te vermijden.

Het voorstel van de gemeente is nu om ons beide ieder 70% van de IOAW te geven. Ik kan de gemeente echter niet overtuigen dat ik alleen maar recht heb op 50% volgens de participatiewet.

Lees ik de participatiewet verkeerd of zie ik de kleine letters over het hoofd, graag jullie advies in over deze zaak met mijn gemeente.

woensdag 13 april 2016