Positioneringsonderzoek conflictoplossing

6 reacties

Hi allemaal,

Voor mijn afstudeerfase ben ik bezig met een positioneringsonderzoek voor een nieuwe manier om conflicten op te lossen. Hierbij kan gedacht worden aan echtscheidingen, nalatenschapsconflicten, maatschapconflicten, arbeidsconflicten en alle andere conflicten waarbij er meerdere partijen betrokken zijn. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar de eigenschappen die voor een conflictoplossing belangrijk zijn. Mijn vraag aan jullie is dan ook "Welke eigenschappen vind je belangrijk bij de keuze van een conflictoplossingsmethode?"
Met andere woorden 'Wat is er belangrijk aan een conflictoplossingsmethode, om voor deze methode te kiezen?' Welke voordelen moet de methode hebben om deze keuze te maken? (Bijvoorbeeld: Waarom zou je voor mediation kiezen? Welke gedachte ligt daar achter?)

*Onder conflictoplossingsmethode kunnen worden verstaan mediation, een procedure etc.

Voorbaat dank voor jullie hulp!

donderdag 8 mei 2014