Is het toegestaan een flits te gebruiken bij een sportwedstrijd in een sporthal?

0 reacties

Al jaren maak ik foto's van zaalsport. Ik heb op cursus geleerd dat het uit den boze was om een flits te gebruiken. Aan de ene kant omdat het hinderlijk kon zijn voor de sporter en het kan in het ergste geval letsel veroorzaken. (Arbowet) En aan de andere kant geeft het weinig toegevoegde waarde om betere foto's te maken. (Kennis)
Omdat ik dure en licht gevoelige apperatuur heb is het voor mij ook nog eens erg hinderlijk om mensen in de buurt te hebben die wel steeds gaan flitsen.

maandag 25 februari 2013