1: Welk deel kosten betaal je de executeur als je slechts aanspraak kan maken op je legitieme portie? 2: Ecomisch eigendom?

1 reactie

1: Laatste ouder is overleden. Mijn broer heeft een heel smerig spelletje gespeeld en daarom ben ik onterfd. Ik heb aanspraak gemaakt op mijn legitieme portie. Nu zijn de kosten van de executeur ( notaris) buitensporig hoog, circa € 22.000,-- Moet ik de helft van die kosten betalen - ik erf niets volgens zijn berekening- of slechts het evenredige deel van de legitieme portie ??

2: Als de economische overdracht van de woning van mijn ouders al circa 30 jaar geleden via notariële akte heeft plaats gevonden - wij kregen jaarlijks een soort van schenking en betaalden jaarlijks gedurende 10 jaar een bedrag daarvoor - moet dat dan toch nog opgevoerd worden bij de eindafrekening als zijnde een schenking, of is dit al verjaard, of eigendom etc. ?? Er hoeft geen erfbelasting betaald te worden.

Alvast bedankt!

donderdag 9 juni 2016