afdwingen van erfenis?

4 reacties

Is het mogelijk om de verdeling van een erfenis af te dwingen?
Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn de kosten?
Kunnen deze kosten verhaald worden op de persoon/personen die de verdeling tegenwerken?

Het gaat om een erfenis uit 2003. Er zijn meerdere erfgenamen, maar 2 hiervan weigeren de verklaring van erfrecht te tekenen
omdat zij het niet eens zijn met de gemaakte kosten van de uitvaart. (advertentie kosten bijv.)

De overige erfgenamen zien graag dat de erfenis verdeeld wordt.

En speelt er ook nog zoiets als verjaring?

Vr Gr Visje

maandag 17 oktober 2011