beëindigen beneficiaire aanvaarding

5 reacties

Vorig jaar is mijn vader overleden. Hij had een testament gemaakt waarin een groot legaat voor mijn stiefmoeder ( waarmee hij onder huwelijkse voorwaarden getrouwd was) staat. Wat er overblijft na betaling hiervan, wordt gelijkelijk verdeeld tussen mijn broer, mijn stiefzus en mij. Mijn vader had het leeuwendeel van zijn vermogen uitgeleend aan diverse mensen ,soms als hypotheek en soms als lening . Hij deed niet moeilijk over terugbetalen of rente en raakte zo veel geld kwijt. Mijn broer heeft ook een hypotheek gekregen. Verder staan er nu nog bij drie personen/firma's grote bedragen open die nog terugbetaald moeten worden. Vanwege de onzekerheid van de opbrengst hebben de drie kinderen gekozen voor een beneficiaire aanvaarding. Kort geleden is er met een persoon een overeenkomst gesloten waarbij de schuld in ruil voor een gedeeltelijke terugbetaling wordt kwijtgescholden. We hebben daartoe ieder een overeenkomst ondertekend. Hierop moest ook een rekeningnummer vermeld worden. Mijn broer heeft op zijn exemplaar zijn eigen, persoonlijke rekeningnummer ingevuld (ipv dat van de gezamenlijke ervenrekening).Na ontvangst van het bedrag heeft hij dit geld onmiddellijk uitgegeven.Hij wil het beslist niet terugstorten op de gezamenlijke rekening. Dat betekent dat dit geld niet voor het vullen van het legaat gebruikt is, wat eigenlijk wel had moeten gebeuren. Mijn broer heeft achteraf bij mijn stiefmoeder een zielig verhaal verteld en zij was bereid om op dit moment af te zien van het geld waar ze recht op heeft; alle drie de kinderen mogen van haar hun deel van dit gestorte bedrag houden. Echter; wanneer ik op haar vriendelijke aanbod inga, verlies ik volgens mij het recht op beneficiaire aanvaarding. Dat wil ik niet omdat ik de uitkomst te onzeker vind. Mijn vraag is nu of er binnen deze erfenis meerdere vormen van aanvaarding kunnen bestaan. Zo, ja; hoe moet dat dan met de regel dat alles in onderlinge overeenstemming geregeld moet worden ? Mijn broer doet gewoon wat hem het beste uitkomt en is niet geïnteresseerd in de mening van de anderen. Hij zal dus ook bij de andere schulden gewoon zijn deel nemen, ongeacht de afspraak om pas op het laatst, na betaling van alle schulden en het legaat, de rest te verdelen. Wat moet/ kan ik in deze situatie het beste doen ?

vrijdag 10 juni 2016