Belangenverstrengeling, zichzelf bevoordelen door een notaris.

3 reacties

Mag een notaris of zijn bureau een testament opmaken waarin hij zelf via zijn partner in meedeelt en bovendien ook nog executeur testamentair zijn? ( dus 3 maal voordeel). In het verleden hebben wij al meegemaakt dat hij dit deed voor een tante waardoor zijn partner bijna alles ontving en vrijwel de gehele ( grote) familie niets.

donderdag 3 november 2011