Ben ik verantwoordelijk voor de (zakelijke) schulden van mijn overleden echtgenoot?

6 reacties

Mijn man heeft vorig jaar zelfmoord gepleegd, nadat hij ons huis in brand had gestoken. In de war, maar ook om het huis te kunnen behouden, heb ik de erfenis geaccepteerd. We waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
Ná zijn overlijden bleek dat mijn man me achtergelaten had met veel schulden. Een flink aantal daarvan heb ik kunnen aflossen, maar helaas de schulden bij de bank niet. Mijn man had een krediet bij de bank, en ik neem aan dat ik verantwoordelijk ben voor de aflossing van dat krediet? Mijn salaris is niet toereikend om zelfs maar de rente per maand te betalen. Aan de bank heb ik aangeboden om 33% van de hoofdsom ineens af te lossen tegen finale kwijting; ik kan dit bedrag van wat familie lenen. De bank zet mij echter steeds weer op het spoor van een budgetcoach die mij wil "helpen" met mijn financien. Ik heb geen hulp nodig en red het prima, maar kan alleen de schuld niet aflossen. Op verzoek van de bank heb ik formulieren ingevuld met mijn inkomsten en uitgaven en die naast een Nibud-lijst gelegd, waaruit bleek dat mijn uitgaven op of zelfs ónder Nibud-niveau liggen. Ik kan dus niets meer bezuinigen, maar de bank blijft maar bezig over de budgetcoach en men communiceert minimaal en op een verkeerde manier.

Daarnaast heeft mijn man vlak voor zijn overlijden zijn BV omgezet in een eenmanszaak en daarvoor een krediet aangevraagd (en gekregen) bij de bank. Ik heb daar nooit voor meegetekend, maar de bank wil mij nu wel laten opdraaien voor het aflossen van ook deze schuld. Ben ik daarvoor verantwoordelijk omdat het een eenmanszaak is? Of ben ik niet verantwoordelijk omdat de bank haar zorgplicht niet is nagekomen?

Al met al zou ik zo graag het pijnlijke verleden achter me willen laten en met de bank tot een constructieve oplossing willen komen, maar men wil helaas niet luisteren. Hoe kan ik het beste hiermee omgaan?

zondag 2 februari 2014