Bericht van notaris over erfenis

1 reactie

Mijn vraag is: Mijn tante is 6 jaar geleden overleden, ze had 3 zussen die zijn ondertussen ook overleden. Bij mijn weten zijn nu de kinderen erfgenamen (er zijn er tien). Het contact onderling is niet of minimaal.

Nu hebben ik bericht van de notaris gekregen, er staat in: Tengevolge van de wettelijke bepalingen bent u een van de erfgenamen van de overledenen. De gevolgen van de erfopvolging. Ten gevolge van het overlijden van mevr. ...... voornoemd zijn alle bezittingen en schulden inclusief de kosten van het overlijden overgegaan op de erfgenamen. De afwikkeling van de nalatenschap (waaronder word begrepen het betalen van de schulden van de nalatenschap en de uitvoering van een testament van de overledene behoort tot de taak van de erfgenamen) volgens mijn is er geen testament.

De notaris schrijft verder: Ik ben er van uit gegaan dat de erfgenamen de nalatenschap zuiver wensen te aanvaren gezien de uitkomst van de bespreking op mijn kantoor door de vereffenaar de heer ..... (bewindvoerder vanaf 2006) is aangegeven dat er een bescheiden doch positief saldo aanwezig is. Nu schrijft de notaris dat we maar zo vriendelijk moeten zijn om de verklaring van zuiver aanvaarding maar te ondertekenen en dat kost mijn al meteen 122 euro aan griffierecht.

Nu is mijn vraag wat kunnen wij de notaris vragen en moet ik dit tekenen, kan ik vragen hoeveel de erfenis is: wat de schulden zijn: en waarom heeft het 6 jaar geduurd: en hoeveel erfgenamen zijn er wij denken tien maar zeker weten wij het niet en melden die zich ook allemaal: Ik vind het een hele duistere aangelegenheid.

Ik hoor graag van u. Mvg. MWJH .

zondag 13 maart 2016