bewindvoerder aanstellen

6 reacties

Na het overlijden van mijn vader is mijn moeder naar een verzorgingshuis gegaan.
Ik wil een onafhankelijk bewindvoerder voor mijn moeder aanstellen omdat ik verdacht wordt van "frauduleus" financieel beheer.
Mijn moeder ( .......lees familielid) wil geen bewindvoerder. Mijn moeder is afhankelijk van zorg, heeft in het verleden een cva gehad, kan niet voor zich zelf opkomen (,,,,,, staat onder invloed van), is communicatief zwak, is wantrouwend en overziet de situatie niet meer.
Ik ben al meer dan 20 jaar mede rekeninghouder van de rekening (en/of rekening) van mijn ouders en ben testamentair aangesteld als executeur.

Kan ik een bewindvoerder aanvragen bij de kantonrechter, ook wanneer mijn moeder dat " niet wil"?

woensdag 13 oktober 2010