Bij leven ouders als kind afzien van erfenis en evt legitieme deel ivm verstoorde familieverhoudingen

3 reacties

Probeer zo bondig mogelijk devraag uit te leggen. Ik woon al sinds mijn 21e levensjaar niet meer thuis, mijn broer, bijna 40, is altijd thuis blijven wonen bij ouders, beide ouders zijn in leven. In het verleden is er sprake geweest, vooral aan vaderszijde, van langdurige problematiek (meer dan 25 jaar) inzake de afhandeling van de erfenis van zijn ouders. Er was een omvangrijke boedel op alle vlakken. Gevolg, rechtzaken, ruzies. Aan moederzijde is de erfenis van haar ouders snel afgehandeld maar is ook zij bekaaid afgekomen bij een omvangrijke boedel. Ben zelf als 22 jarige destijds bewindvoerder geweest van (wijlen) grootvader aan vaderskant. Verder heb ik tot dusver veel financiële zaken van ouders geregeld. In 2003 heb ik, een lening ad 30000 gekregen (overeenkomst) van mijn ouders om een huis te kopen. Hierover betaal ik jaarlijks rente.

Om uiteenlopende redenen is het (administratieve) beroep dat mijn ouders op mij doen mij door de jaren te veel geworden naast een drukke baan. Dit wordt versterkt doordat mijn huidige partner niet geaccepteerd wordt door mijn broer en ouders. Mijn broer heeft een drukke en goedbetaalde baan in de ICT en is daardoor niet vaak thuis (bij mijn ouders). De onderlinge verhoudingen raken steeds ernstiger verstoord nu ik aangegeven heb zaken niet meer te kunnen/willen doen en mijn ouders aangeven dat een beroep op mijn broer niet mogelijk is ivm zijn drukke en succesvolle baan. Zij eisen nu bij leven een overzicht van wat ik sinds mijn volwassen leven van huis uit heb gekregen -ik heb geen lijst bijgehouden van jaarlijkse cadeau's) en dat ik de financiële administratie voor hun weer oppak. Mijn partner is niet welkom. Mijn ouders hebben aangegeven dat zij het liefste zouden willen zien dat ik voor hun blijf zorgen.

Omdat ik vrees voor een langsslepende en emotioneel belastende boedelscheiding/erfafhandeling in de toekomst, de verstoorde omgangsvormen zat ben en ik mijn eigen grenzen gerespecteerd wil zien, overweeg ik om aan te bieden om nu al af te zien van de erfenis en eventueel ook het legitieme deel. Mits dit er toe leidt dat ik niet meer belast wordt met de financiële administratie van mijn ouders en de familieband definitief op een laag pitje wordt gezet. Dat klinkt heel hard, maar is weloverwogen en uit zelfbehoud.

In mijn tunnelbeleving worden de zaken in mijn familie altijd zijn uitgedrukt in geld ipv geluk. Mijn partner heeft vooruitlopend een extra baan genomen om mij te helpen sparen om desnoods eerder de lening van mijn ouders terug te betalen en eventuele een cadeau's zoals een computer in het verleden terug te betalen. Wij weten het anders ook niet meer.

Mijn vraag is: is het raadzaam om bij leven van ouders al als kind bij voorbaat af te zien van kindsdeel en legitieme deel, dit vast te leggen bij een notaris, en daarbij ook dat er dan wederzijds geen band meer is en voor zover die er al zijn wederzijdse vorderingen uit te sluiten. Of is er een risico dat ik bij overlijden van (een van de) ouders alsnog te maken krijg met administratieve rompslomp en vervelende conflicten.

Er is mij bijzonder veel aan gelegen om van de lijn van deze verstoorde relaties te doorbreken. De hoop op gezonde familievrehoudingen heb ik opgegeven. Wat is slim?

donderdag 3 januari 2013