Broer weigert afwikkeling en inzage nalatenschap, belemmert erfrechtverklaring en betaling van schulden.

8 reacties

Na overlijden van de langstlevende ouder in 2010 heeft mijn broer de gehele nalatenschap in bezit genomen, maar weigert nu nog steeds een beslissing bij de rechtbank in te dienen over aanvaarding of verwerping. Hij weigert inzage in bankgegevens en opstelling van een boedelbeschrijving. Het boedelregister heeft alleen de lijst van verwerping en beneficiaire aanvaarding.

Ik heb beneficiair aanvaard (onder voorrecht van boedelbeschrijving). Alle andere erfgenamen hebben verwerping bij de rechtbank gedeponeerd. Er is geen testament. Ik heb afschriften van geboorte akten, overlijdens akten, testamentenregister, boedelregister al ontvangen. Maar zonder erfrecht verklaring krijg ik geen enkele informatie over de nalatenschap, zodat ik geen definitieve beslissing kan nemen.

Al na de opname van moeder in het ziekenhuis, liet mijn broer niemand haar huurhuis binnen. Hij gebruikte haar woning, haar banksaldo en bezittingen, ook na haar overlijden. Hij weigerde medewerking aan afhandeling van de nalatenschap, betaling van schulden en oplevering van de woning.

Zijn eigen verhuurder heeft zijn eigen huurwoning ontruimd, omdat hij er effectief niet woonde. Na ruim een jaar is hij door de verhuurder van moeder ook uit haar huurwoning verwijderd. De deurwaarder heeft daarbij de nalatenschap grotendeels als vuilnis laten afvoeren, maar geld en waardevolle goederen heeft hij in bewaring genomen. Volgens de vuilnismannen was er erg veel contant geld in huis. De deurwaarder weigert mij verder informatie en inzage in het exploot, omdat ik geen verklaring van erfrecht heb.

Mijn broer weigert medewerking aan een verklaring van erfrecht en heeft de bank gevraagd mij geen informatie te geven. Deze vraagt mij daarom een verklaring van erfrecht. Mijn broer weigert mee te werken aan een verklaring van erfrecht. Zo blokkeert hij de informatie waarop ik recht heb.

De schuldeisers weten mij wel te vinden, maar hebben zich tot nu toe coulant opgesteld. Ik heb begrepen, dat als dit zo voortduurt tot 5 jaar na datum van overlijden van moeder, de nalatenschap aan de staat vervalt. Foto's en andere goederen van sentimentele waarde zijn dan ook verloren. Dan blijf ik dus alleen met de schulden zitten.

Ik heb al een juridische procedure gevoerd, waarna de rechtbank ruim een jaar geleden heeft uitgesproken dat mijn broer verplicht is aan de afwikkeling mee te werken. Mijn broer doet dit eenvoudig niet.

Is het mogelijk om zonder medewerking van mijn broer een erfrechtverklaring te verkrijgen, zodat ik de financiële gegevens kan opvragen bij de bank en de deurwaarder, voordat ik beslis of ik de nalatenschap definitief aanvaard of verwerp?

Is er iets dan ik kan doen, om de afwikkeling te bevorderen?
Of krijgt degene die zich van wetgeving niets aantrekt altijd zijn zin?

vrijdag 31 mei 2013