broer weigert inzage nalatenschap na overlijden vader en heeft alles in eigen (niet officiele) beheer.

1 reactie

Geachte,
Mijn vader is eind 2010 overleden en was wonende in een verzorgingshuis.
Zijn toenmalige partner voorheen samenwonend, niet gehuwd) heeft hem daar
zonder zijn goedkeuring 2006 ingestopt.
Deze partner is zelf ook verhuisd en verder geen echtelijke bindingen meer
met mijn vader gehad. Ik heb nog 2 zussen en 1 broer.
Ikzelf had geen contact meer met mijn zussen en broer maar wel met mijn vader.
Mijn oudste zus is in 2007 overleden en heeft 1 dochter.
Mijn broer zou tijdens het nog in leven zijn van mijn vader officiële
bewindvoering aanvragen, dit was volgens afspraak met het verzorgingstehuis.
Na het overlijden van mijn vader bleek dat mijn broer geen bewindvoering heeft
aangevraagd en dit veroorzaakt nu problemen.
Mijn broer wilde in eerste instantie de ex-partner mee laten delen in een gelijk
deel van de erfenis, dit heb ik geweigerd en dat werd mij niet in dank afgenomen.
Ik eiste persoonlijke inzage in alle afschriften e.d. maar mijn broer weigert dit.
Mijn broer zegt alles te weten maar hij spreekt niet over de dochter van mijn
oudste zus die i.p.v. mijn overleden zus nu erfgename is gewordenvolgens mij.
Hij wenst de erfenis te delen door 3 overgebleven kinderen en het liefst door
4-en voor de ex-partner.
Mijn 2 zussen hadden na de scheiding van mijn ouders in 1981 al geen contact
meer met mijn vader maar hebben uiteraard wel recht op het erfdeel.
Mijn broer wil omdat ik volgens hem tegenwerking bied wel mijn zus alvast
de erfenis uitbetalen maar ik heb aangegeven dat er niets uitbetaald mag worden
uit de erfenis totdat wij gezamenlijk eens zijn geworden en ik inzage heb gehad.
Volgens zijn zeggen heeft mijn broer het geld bij hem in de kluis liggen en liet
weten dat ik dan de erfenis na ZIJN overlijden pas zal ontvangen.
De bankrekening is volgens mijn broer opgeheven.
Ook heeft hij persoonlijke zaken en inboedel zichzelf toegeëigend.
Er is niet te zeggen om hoeveel geld het gaat, mijn vader had altijd veel geld
contant in huis wat hij ook liet slingeren en wat de administratie bij hen in de kluis
opborg en een reçu uitschreef.
Ik heb totaal geen zicht en inzage op wat er met alle zaken inmiddels is gebeurd.
Naar mijn mening kan mijn broer dus nu zelf bepalen wat hij met het geld doet,
hij kan het zelfs uitgeven voor eigenbelang want op deze manier hoeft hij dus ook geen
veratwoording af te leggen bij de kantonrechter begrijp ik.
In mijn ogen pleegt mijn broer nu diefstal.
Wat zijn mijn rechten en zijn plichten
Indien hij geen medewerking wenst te verlenen om mij inzage te verlenen zodat
er uitbetaald kan worden dan eigent hij zichzelf toch ook de erfenis op?
Hoe zit dit dan belastingtechnisch?
Zijn eventuele kosten op mijn broer te verhalen? Kunnen eventuele kosten
worden verrekend met zijn en/of met mijn zus haar erfdeel?
Mijn broer vindt dat ikzelf maar wettelijke hulp moet regelen, is dit correct?
Hierbij komt dat de onderlinge verstandhouding zeer slecht is te noemen en
met elkaar rond te tafel gaan zitten is hier geen optie.
Hopende dat ik antwoord op mijn vragen kan krijgen.
Met vriendelijke groet,

Gloriosa

donderdag 16 mei 2013