conflict erfenis

2 reacties

Mijn vader is ongeveer anderhalf jaar overleden. Dit moest ik via via vernemen ondanks de belofte dat ik bij overlijden afscheid van hem zou mogen nemen. Ik blijk onterfd te zijn en mijn broer weigert elk contact. hij is executeur-testamentair. Ik heb een hoop vragen omtrent de werkelijke omvang van de legitieme portie en mijn broer weigert die te beantwoorden. Ik heb inmiddels een advocaat ingeschakeld en heb de gang naar de kantonrechter gemaakt. Nog steeds wordt nergens op gereageerd.

Wel is er een gecorrigeerde boedelbeschrijving bijgesloten in het verweerschrift van zijn advocaat waarin opeens huurpenningen van het huis van mijn vader zijn opgenomen. Dit was 1 van mijn vragen. Ik denk dat dit puur is gedaan om bij de rechter te kunnen aangeven dat hij wel bereidwillig is geweest en het sterkt mij dan ook in mijn vermoeden dat er meer is verzwegen dan wel weggelaten.

Wat zijn straks mijn rechten bij de kantonrechter? Kan ik de rechter vragen om een dwangsom om de afhandeling te bespoedigen? Ook heb ik ergens gelezen dat je na verloop van 1 jaar een percentage kan vragen bovenop het bedrag waar je al recht op hebt, klopt dit? Kan ik inzage eisen van bankafschriften en zo ja van hoe lang terug? In de boedelbeschrijving staat een kostenpost schenking die ik nooit heb gekregen. Ook is er een kostenpost huur busje ten behoeve van leeghalen huis maar is er geen waarde van inboedel opgenomen? Banksaldo en uitkering van levensverzekering staat ook niet in de boedelbeschrijving. Tevens is de waarde van het huis in 3 maanden tijd (tijdsbestek tussen originele en gecorrigeerde boedelbeschrijving) met 3000 euro afgenomen. Kan dat of zou er dan 2 taxaties geweest moeten zijn?

De gemachtigde van mijn broer vraagt de rechter om mij te veroordelen tot betalen van zowel de procedurele kosten alsmede zijn salaris. Ik kan middels telefoon-, en sms-gegevens alsmede brieven van mijn advocaat naar mijn broer toe bewijzen dat ik mijn best heb gedaan om in contact met mijn broer te komen om alles af te handelen. Mijn broer reageert nergens op. Kan mijn broer nalatigheid verweten worden en hoe sterk sta ik om mijn kosten op hem te verhalen?

zondag 8 december 2013