De grootte van het belastingvrije erfdeel

0 reacties

Op 25 april 2014 is onze moeder overleden. Echter naar aanleiding van het eerder overlijden van onze vader op 13 februari 1993 is er destijds (November 1993) een “Vaststelling Erfporties” opgemaakt door de notaris. Als gevolg hiervan hebben wij destijds als kinderen via de notaris hierover een brief van de belastingdienst over gekregen en behoefde wij over het erfportie geen successie te betalen. (Waarschijnlijk het bedrag te laag)

Uit deze genoemde actie blijkt dus dat wij als kinderen n.a.v. het overlijden van vader een “niet opeisbare vordering/erfdeel “ op de langstlevende ouder (onze moeder) hebben verkregen. (Omgerekend in euro’s ongeveer 7400 euro per kind) M.a.w. ons erfdeel van vader, daar kunnen we pas over beschikken nu moeder is overleden.

Deze vordering/erfdeel is zoals de acte aangeeft rentedragend en wel 6% per jaar. Door deze jaarlijks rente zal het uiteindelijke bedrag hoger uitvallen, welke onze moeder aan ons (als kinderen) verschuldigd is/was Ook lijkt het ons dat er een bepaalde inflatiecorrectie hierbij van toepassing is.

Nu onze moeder is overleden - zal ons inzien - deze genoemde vordering/erfdeel (van vader) + jaarlijkse rente + mogelijke inflatiecorrectie als belastingvrij bedrag toegerekend behoren te worden. De vraag is: klopt het wat ik hier allemaal schrijf en hoe is dan de berekening ( bijv. samengestelde of enkelvoudige rente? ) om aan het totale vrijgestelde bedrag te komen.

Wie is op de hoogte van deze materie?

met Groet,

Willem

donderdag 2 juli 2015