Een beetje, een rare snuiter, die executeur !!!

1 reactie

Clue van dit verhaal : Denk goed na of uw executeur wel echt betrouwbaar is, voordat u dit in uw testament opneemt ! Geld doet rare dingen met mensen....

Dit verhaal gaat over 2 zieke ouders en een zoon, die 7 jaar lang voor zijn ouders met liefde en plezier gezorgd heeft en ervoor zorgde dat allebei of één van beiden steeds goed verzorgd en goed gevoed bleef, terwijl de andere ouder in het ziekenhuis lag...

Vader overlijd in 2009 - moeder houd de urn met as in de woning - zoon heeft daar vrede mee.
Moeder overlijd in 2013 - executeur ( géén familie ) neemt urn met as van vader in beslag en ook inmiddels de urn met as van moeder - zoon is beetje boos.

2009 - Vader laat moeder en zoon tegen gelijke delen zijn erfenis na - zoon aanvaard zuiver - moeder leeft voort als voorheen - moeder en zoon hebben verder een prima
relatie, bespreken alles en moeder maakt toch een nieuw testament op met een executeur als goede bedoeling om zoon niet te belastten bij haar overlijden. - zoon
geeft aan dat dit geen belasting is, maar moeder is ernstig ziek ( hersentumor ) en neemt derhalve niet steeds de beste beslissingen. - zoon laat moeder in haar
waarde en gaat accoord met haar wensen.

2009 t/m 2013 - Moeder word door nog steeds onbekende executeur geindoctorineerd, geleefd en haar boedel en haar bankrekening wordt steeds kariger - Zoon overlegd
met moeder, maar moeder is steeds verder de weg kwijt en zoon moet lijdzaam toezien - zoon is niet boos, maar teleurgesteld omdat hij geen grip meer
heeft op wat er te komen staat. - Zoon blijft voor zijn zieke moeder zorgen, maar heeft ook een baan en kan niet 24/7 bij moeder in de woning blijven om
alles eens rustig aan te kijken, wat er gebeurd.

2013 - Moeder overlijdt - de onbekende executeur blijkt 5 minuten na overlijden een huisvriend te zijn en deze pleegt een agressieve overname en stoot zoon af - geen
overleg of dergelijke met de zoon en de zoon moet vechten voor de laatste wensen die zijn moeder hem te kennen gegeven heeft op haar sterfbed om haar fatsoenlijk
een uitvaart te kunnen geven die zij wenste.

Vanaf hier en onlangs / nog steeds gaande :

executeur voert eigen plannen en gedachten uit die door moeder niet gewenst waren rondom haar sterfbed, uitvaart en afwikkeling testament waardoor ook de uitvaartkosten vreselijk uit de klauwen lopen.. De executeur wenste luxe broodjes na de crematiedienst, omdat zijn familie rond die tijd toch wel hongerig zouden zijn terwijl moeder voor een kopje koffie met een plakje cake gekozen had.

Executeur verstopt zich bij iedere gemaakte fout achter de notaris en probeert zoon op basis van een belachelijke berekening a.h.v. WOZ waarde en een door hem volledig foutief ingevulde erfbelasting aangifte uit 2009 af te schepen met nauwelijks 50 % van de waarde van het echte erfdeel over vaders testament.

Executeur heeft moeder overtuigd de erfbelasting aangifte zogenaamd "in opdracht", met een I/O getekend in 2009 op de naam van de zoon te ondertekenen en moeder heeft dat "niet beter wetende gedaan". In de erfbelastingaangifte van 2009 miste zo'n € 50.000 aan boedel en kwam een auto terug die zoon van vader via een gentlemen agreement toebedeeld gekregen had voor zijn "plotselinge", overlijden.
Deze auto was in januari 2009 voor € 4.250,- particulier doorverkocht, maar kwam in Oktober 2009 weer als boedel terug op de aangifte voor € 3.000,- :-)

De huisvriend verkocht de auto desondanks de vader/zoon belofte 2 weken na overlijden van vader onderhands, omdat moeder anders vader zijn uitvaartkosten "vast niet ", zou kunnen betalen.
Er stond op dat moment ruim € 45.000,- op de bankrekening(en) van vader op dag van overlijden en er lagen duizenden euro's in de huiskluis op dat moment. ( direct beschikbaar voor moeder voor de eerste periode).

Zoon gaat in 2013 niet akkoord met de vordering berekening op zijn erfdeel ( vader ) en "eist", een actuele woningwaarde taxatie anno 2013 en een terugberekening over de woningwaarde van 2013 volgens de daaroor beschikbare makelaarsclausules.
Executeur blijft weigeren de woning opnieuw te laten taxeren.

Zoon dwingt via de rechtbank een nieuwe woningtaxatie af, en de executeur gaat zonder overleg met de makelaar een orientatiegesprek aan.
Zoon doet tussentijds huiswerk en regelt bij vaders bank alle beschikbare bankafschriften over 2009 ,bij de gemeentelijke belastingsdienst een kopie van de erfbelastingaangifte over 2009 en bij het nationaal kadaster alle afschriften van eigendomsakten van diverse percelen op.

Makelaar komt en leest eerst de brief van de zoon die door zijn advocaat geschreven is.. eerst een taxatie voor de schuldberekening over 2009, daarna pas een op to date taxatie over de woningwaarde van 2013.

Executeur is beledigd dat makelaar geen kopie van de waardetaxatie over 2009 aan de executeur wenst toe te zenden en dat de makelaar ook géén voorlopige waardetaxatie uitspraak wenst te doen in het bijzijn van de opdrachtgevende executeur.

Executeur wenst namelijk een zo laag mogelijke waardetaxatie anno 2013 , omdat hij graag zelf voor een habbekrats de woning wil aankopen en een zo laag mogelijke over 2009, zodat de zoon een lagere schuldvordering kan indienen.

Executeur geeft tegen de wil van de zoon in aan dat deze taxatiemakelaar ook de woning mag gaan verkopen, terwijl de zoon voor sowieso 75 % eigenaar van deze woning is door zijn erfdeel over vaders testament en het 50 % legaat van zijn moeder.
Daarbovenop komt dan ook nog de in vaders testament beschreven 6 % rente over de 5 jaren dat moeder langer heeft doorgeleefd en waardoor "bijna", het volledige eigendom in activa en passiva aan de zoon toekomt...

Zoon heeft als voorschot op het erfdeel van zijn vader 80 % van het saldo op de spaarrekening van zijn moeder gevorderd bij de executeur.
Dit om te voorkomen dat de erfgenamen voor 1/6 deel over het resterende erfdeel via de executeur, de erfbelasting gaan voldoen uit het saldo van de overledene.
Wie wil erven tegen kostte van alles, moet dan ook zelf zijn belastte deel van het erfdeel ( erfbelasting ) zelf maar betalen, toch ?...

Buiten de zoon als legataris voor 50 %, is de executeur zelf met zijn echtgenote, zijn zwager en zijn zus, en dan nog twee mensen die echt altijd "echt", betrokken waren als het om het welzijn van mijn moeder ging.

Deze twee laatsten krijgen dan ook als legaat moeder haar sieraden per legaat toegewezen... - zoon is daar tevreden mee en heeft zelfs aan deze mensen de gouden sieraden afgegeven die hij van zijn vader gekregen had, omdat de zoon geen waarde hecht aan gouden sieraden en hij deze twee mensen met deze zegelring en gouden hanger een plezier wilde doen.. zoon had dit zo met zijn moeder besproken, en mocht van haar dat zelf zo indelen nadat zij overleden zou zijn.

Kortom : TIP !!.... Weet wie je vrienden zijn voordat je ze je hele hebben en houden toevertrouwd als je eenmaal deze aarde verlaten hebt.
Want met als doel je kind minder te belastten met je overlijden, kan het ook heel anders uitpakken als de executeur zijn taken vanuit pure hebberigheid opeens heel anders gaat behandelen, dan dat je gewenst had...

woensdag 6 november 2013