Is een vordering op een langstlevende overerfbaar?

1 reactie

Een algemene vraag waar ik online geen antwoord op vind: is een niet-opeisbare vordering op een langstlevende overerfbaar?

Voorbeeld:
Persoon A overlijdt en laat een vermogen na aan echtgenoot B en kinderen C en D.
B krijgt het hele vermogen en C en D erven een vordering van hun deel op B, opeisbaar bij B’s overlijden.
Maar dan overlijdt C eerder dan B!
C laat ook een echtgenoot E en kinderen F en G na.
Pas een paar jaar later overlijdt ook B, en wordt de vordering opeisbaar.
Nu zie ik meerdere mogelijkheden:

1) met het overlijden van C vervalt diens vordering. De erfenis van B gaat uitsluitend naar kind D en (bij plaatsvervulling) kleinkinderen F en G.
2) met het overlijden van C gaat de vordering als erfdeel naar langstlevende echtgenoot E, en kinderen F en G krijgen een vordering op de vordering.

Welke scenario is juist?

Met andere woorden: is een vordering die nog niet is opgeeist deel van het vermogen van de eiser, dat dus weer overgeerfd kan worden, of niet?

Dank voor de reacties alvast!

woensdag 11 mei 2016