Er is kapitaal vrijgekomen en de moeder wil kinderen hun erfenisdeel van de vader uitkeren. Is dit mogelijk?

2 reacties

Gezinssituatie 2006: vader, moeder, twee kinderen. Vader komt te overlijden. Er is een testament op de langstlevende. Bezitting: een huis. Er wordt in 2006 erfbelasting betaald over het te erven deel van de twee kinderen (gebaseerd op de WOZ-waarde van het huis) Situatie nu in 2015: huis is verkocht door de moeder. Er is dus kapitaal vrijgekomen en de moeder wil kinderen hun erfenisdeel van de vader uitkeren. Is dit mogelijk? Zo ja, hoe dan?

zaterdag 1 augustus 2015