Erfenis van vader in de VS, kwestie en/of rekening in Nederland

7 reacties

Mijn vader is onlangs in de VS overleden waar hij al vele jaren woonde en genaturaliseerd werd. Hier in Nederland heeft hij samen met mij een en/of bankrekening geopend waarop jarenlang een pensioen is uitgekeerd. Wij zijn geen van beiden ooit aan dit geld gekomen en het is inmiddels tot een aardig bedrag aangegroeid. Er is volgens mijn vader wel belasting over dat geld betaald, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat precies gegaan is. Enkele jaren voor(!!) zijn overlijden heb ik het geld met zijn toestemming eraf gehaald en op een eigen rekening gestort. Mijn vader wist dat hij niet lang meer te leven had en wilde dat dit geld voor mij gereserveerd werd, en hoopte zo te voorkomen een groot deel van het bedrag aan successiebelasting kwijt te raken.

In zijn erfenis heeft hij bepaald dat zijn overige kapitaal en de opbrengst van zijn huis verdeeld moeten worden over een groot aantal familieleden waarvan er een aantal ook in Amerika wonen. Nu heeft de Amerikaanse familietak, waar mijn vader al jaren geen contact meer mee had, op de een of andere manier lucht gekregen van het feit dat er hier in Nederland geld op de bank heeft gestaan, en ze willen dat dit bedrag alsnog deel uit maakt van de te verdelen erfenis. Mijn vader heeft duidelijk de wens te kennen gegeven dat, mocht hij het zelf niet nodig hebben, het geld voor zijn overlijden aan mij zou moeten toekomen. Ik heb er intussen ook belasting over moeten betalen vanaf het moment dat ik het zelf in mijn bezit heb, en ik voel hier natuurlijk niets voor, maar ik heb geen idee wat mijn rechten in deze situatie zijn. De familie in Amerika eist nu dat het geld op een rekening in de VS wordt gestort en deel uit gaat maken van de erfenis daar. Mijn vragen zijn dus: kunnen ze mij dwingen het geld over te maken? Valt dit bedrag onder het Amerikaanse erfrecht? Nou ja, kortom wat is mijn situatie rechtskundig eigenlijk?

Kees

woensdag 27 februari 2013