erfenis verdeeld, zonder toestemming alle erfgenamen.

1 reactie

Vorig jaar is mijn vader overleden, mijn moeder al vele jaren eerder. 2 broers zijn door mijn vader, via testament, als executeurs aangesteld met medeweten van de rest van de familie. De inboedel is verdeeld, verliep niet echt soepel, en daarna is het huis verkocht, waar alle erfgenamen voor getekend hebben. Er was alleen nog een dure scooter, die verkocht moest worden. Dit zou via marktplaats gebeuren. De executeurs konden het onderling al niet eens worden over bepaalde zaken en toen zich er nog een familielid mee ging bemoeien, heeft 1 executeur de scooter voor een te laag bedrag ( zeker 1000 euro te weinig) verkocht aan een broer en mede erfgenaam, zonder medeweten, van de rest van de erfgenamen. Dit werd door een aantal niet geaccepteerd. Toch is de verkoop niet teruggedraaid en werd een ieder verzocht te tekenen voor de verdeling van het geld/erfenis. 2 erfgenamen hebben niet getekend, maar toch hebben de executeurs de erfenis verdeeld en het geld overgemaakt naar alle erfgenamen. Dit met medeweten en zelfs op advies van de notaris !!

Iedere erfgenaam moet tekenen, zeiden de executeurs, anders kan het geld niet verdeeld worden. Toch is het gewoon verdeeld, dan heeft een handtekening toch geen waarde ? Mag en kan een notaris zo`n dossier nu gewoon sluiten of moet hij ook nog ergens verantwoording afleggen ?

donderdag 15 oktober 2015