Erfeniskwestie. Kan ik dit testament op de een of andere manier aanvechten?

1 reactie

Geacht panel, In het kort: Mijn peettante is een klein jaar geleden overleden. Ik, mijn zus en broer zijn de enige overgebleven familie van mijn tante. Zelf had zij geen kinderen; wij drieën zijn de kinderen van haar enige zus (een broer heeft zij niet, ook nooit gehad). Haar enige zus is dus mijn moeder die enkele jaren geleden is overleden. Mijn vader is nog in leven. Mijn tante leidde aan dementie en heeft haar testament laten herzien enkele maanden voordat zij werd opgenomen in een verzorgingshuis. Dit heeft zij gedaan met de hulp van een kennis van haar. Wij hebben altijd een goeie band met mijn tante gehad (vooral mijn vader), maar wat blijkt nu in het testament: deze kennis is de enige erfgenaam! Dit laatste testament is ook in aanwezigheid van deze kennis getekend bij de notaris. Opvallend is dat het gaat om een andere notaris dan haar vertrouwde notaris bij wie zij eerdere testamenten heeft laten opstellen (de 'huisnotaris'). Zij heeft een paar jaar terug nadat zij bij haar notaris was geweest verteld (maar dat is natuurlijk niet meer te bewijzen) dat mijn vader alles zou erven. "Alles" betekent al met al een behoorlijk kapitaal afkomstig van mijn familie (aan mijn tante's kant), en dat gaat een generatie terug. Kan ik dit testament op de een of andere manier aanvechten? En hoe groot acht u mijn/onze kansen?

donderdag 19 maart 2015