erfenis/schenkingen bij scheiding

1 reactie

Mijn schoonvader heeft bij leven besloten zijn vermogen middels schenkingen uit te keren aan zijn 2 kinderen (voorschot op de erfenis). Deze schenkingen zijn buiten gvg geschonken (wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd). Het grootste deel van deze schenkingen is ingebracht in een spaarhypotheek, waarmee de bestemming van dit gedeelte van de schenkingen eenduidig en traceerbaar is (en ook weer vrij komt bij verkoop van het huis). De situatie die mij zorgen baart, is het gedeelte dat wij overwegen te investeren in verbeteren van de woning (bv keuken, tuin etc).
- Wat gebeurt er als wij zouden scheiden en er is minder geld beschikbaar dan de hoogte van de verkregen schenkingen? Heeft mijn echtgenoot dan een vordering op mij?
- Hoe hoog is die vordering? (dus: moet ik hem het volledige bedrag van de consumptiegoederen (keuken, tuin etc) vergoeden? Het geld uit de hypotheek is uiteraard voor hem)
- Wat als ik die vordering niet kan betalen?
- Indien mijn echtgenoot en ik beschrijven dat de aangekochte consumptiegoederen (evt ten dele) vervallen in de gvg, is dit dan rechtsgeldig in een scheiding, of wordt dit overruled door de beschrijving van mijn schoonvader dat de schenkingen buiten de gvg vallen?
- mijn ouders hebben ook een kleine schenking aan mij uitgekeerd (ca 16% van het door mijn man ontvangen bedrag). Wie heeft voorrang bij het opeisen?
Ik ben niet uit op het geld van mijn schoonvader, maar wil mijzelf (en mijn kinderen) wel beschermen in geval van een scheiding zodat ik in staat zal zijn een nieuw leven op te bouwen en mijn kinderen een stabiele basis te geven.
Wie kan mij helpen?

vrijdag 15 november 2013