Erfgenaam heeft volmacht voor afhandelen erfenis ingetrokken

1 reactie

Omdat ik bewindvoerder was van mijn vader, ben ik na zijn overlijden door de overige erfgenamen als gevolmachtigde via een notaris aangewezen. I.v.m. een conflict tussen mijn zus en mij heeft mijn zus later deze volmacht bij de notaris ingetrokken.

Alle benodigde handelingen waren al uitgevoerd voor zij deze volmacht introk, het was alleen nog niet gekomen tot het uitbetalen van het nog op de bank staande bedrag aan de drie erfgenamen. Mijn zus is volledig op de hoogte van de betaalde rekeningen (van voor en na het overlijden) en van alle bankhandelingen dmv het overleggen (via de mail) van de bankafschriften en de betaalde rekeningen.

In de brief van de notaris, waarin deze mij meedeelt dat mijn zus haar volmacht heeft ingetrokken, staat dat ik geen handelingen meer mag uitvoeren die haar schaden.

Betekent dit dat ik het bedrag toch door drieën kan delen en aan mijn zus, mijn broer en mijzelf kan overmaken? Dit schaadt haar nl niet. Of moeten mijn broer en ik hiervoor naar een rechter (mediation heeft echt geen zin, zij heeft nooit met ons willen praten dus zal dit nu ook niet doen).

zaterdag 5 maart 2016