Erfkwestie: kindsdeel bij overlijden en hertrouwen van vader geldig?

2 reacties

situatie
- mijn moeder is hertrouwd in gemeenschap van goederen
- man was weduwnaar (mijn stiefvader)
- man heeft 1 zoon (stiefzoon)
- stiefvader is recent overleden
- 2 erven: mijn moeder en stiefzoon

Kwestie:
- stiefzoon stelt dat erfenis van zijn moeder niet is afgehandeld. Hij stelt zijn kindsdeel niet te hebben gekregen en wil dit nu vorderen op mijn moeder.
- Er is een nieuw testament opgesteld waarbij mijn moeder en stiefzoon erfgenaam zijn
- Moeder van stiefzoon had geen vermogen.
- stiefzoon heeft zijn vader nooit gemaand of kindsdeel opgeëist nadat hij hertrouwde.
- mijn moeder wil de erfenis netjes afhandelen. Maar wil weten waar zij juridisch staat.

Vraag
- heeft stiefzoon een zaak? Kan hij dit met rente terugvorderen/ eisen/ moet dit iid verrekend danwel vereffend worden?
- Of heeft mijn stiefvader het vruchtgebruik ervan gehad en heeft nieuwe testament oude overschreven.

donderdag 7 mei 2015