erfrecht in geval ex-partners die na hun scheiding een gezamenlijk bedrijf buiten de vermogensverdeling hebben gehouden

0 reacties

Mijn partner en ik zitten in een proces van scheiden. Wij houden daarbij ons Gites-bedrijf en woonhuis (principale woning) buiten de vermogensverdeling, en willen het gezamenlijke bedrijf voortzetten tot we (het binnen 5 jaar) verkopen.
Wat gebeurt er in het geval dat een van ons overlijdt met het erfdeel van de overledene:
- in het geval dat de (gezamenlijke) kinderen hun deel toevalt?
- in het geval dat een van ons een nieuwe wettelijke verbintenis aan is gegaan?
Kan de overlevende eigenaar vrijelijk over het bedrijf en het onroerend goed blijven beslissen en beschikken?
Wat dient er waar (testament? scheidingsconvenant) hieromtrent vastgelegd te worden?

dinsdag 27 augustus 2013