Executeur dwingen tot afgTaak van de notaris na openvallen van het testament

3 reacties

Op 12 april is mijn moeder op de "gezegende" leeftijd van 92 overleden. Mijn vader is 28 jaar geleden overleden, en alle zestien (16) kinderen hebben destijds het vruchtgebruik aan mijn moeder gelaten. Een broer is enkele jaren geleden voor-overleden en omdat de erfenis volgens het testament niet in een eventuele huwelijkse gemeenschap valt, zijn de twee dochters van betreffende broer erfgenamen.
In het testament is een broer aangewezen als executeur en deze heeft een andere broer (die bij leven de financiële zaken van mijn moeder beheerde) gevraagd mede-executeur te willen zijn.
De relatief onbeduidende nalatenschap beperkt zich overigens tot de woning van mijn moeder en de zich daarin bevindende roerende zaken en voor het overige zijn er nog wat zwarovsky-kristallen beeldjes die van enige waarden zouden zijn. Een paar zaken zijn als legaat aan enkele (klein-)kinderen vermaakten en de sieraden zijn voor zover ik heb begrepen inmiddels tussen de zes dochters (mijn zussen) verdeeld. Tot zover niets bijzonders.

Ik ben zelf in Frankrijk woonachtig en wat mij in toenemende name stoort, is het ontbreken van een regelmatige berichtgeving over de gang van zaken/ontwikkelingen en dat heeft niet zoveel te maken met de ongeveer 1000 km die mijn woonplaats van Nederland scheiden, als wel met de wijze waarop "mijn broer de executeur" en mijn familie (niet) communiceert. Ik heb mijn broer al eens gewezen op zijn informatieplicht (art 4.148 BW), maar zo heeft hij mij te verstaan gegeven, dat vindt hij dat "allemaal te veel werk". Veel van mijn broers en zussen wonen binnen een straal van ongeveer 1.000 meter rond de woning van mijn moeder en hebben zeer intiem en frequent contact, waardoor de berichtgeving naar de overige broers en zussen niet of nauwelijks plaatsvindt en voorts denk ik dat het fair is te zeggen, dat ik een beetje het "buitenbeentje" van de familie ben en dat veel broers en zussen, contact met mij mijden.

Inmiddels heb ik via een mail het bericht ontvangen dat "de bodem van de bankrekening in zicht is en dat er overwogen moet worden om aan de broers en zussen te vragen om een bedrag te storten voor het dekken van de lopende kosten". Omdat ik reden heb om aan te nemen dat er van onheuse/onverantwoorde uitgaven sprake kan zijn - zo zou er gedurende diverse onduidelijke samenkomsten van een beperkt aantal broers en/of zussen die vlak na het overlijden van mijn moeder blijken te hebben plaatsgevonden, geld van haar rekening te zijn gebruikt om het daar genuttigde eten te betalen en tevens zou er voor de condoleance-bijeenkomst veel te veel maaltijden zijn ingekocht, die uiteindelijk zijn weggegooid maar uiteraard wel moesten worden betaald -, heb ik gevraagd om een financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven vanaf het moment van overlijden van mijn moeder, maar ook daarop krijg ik geen reactie.

Graag verneem ik op welke wijze ik mijn broer tot levering van het gevraagde overzicht (en regelmatige informatie verstrekking) kan dwingen, anders dan via een gang naar de rechter. Is bijvoorbeeld de notaris bevoegd/verplicht hierin een rol te spelen of kan ik dit bij volhardende weigering slechts rechtens afdwingen ? In het laatste geval: Bij welke rechtbank moet ik dat doen, wat zijn daarvan de kosten en moet ik mij daar door een advocaat laten vertegenwoordigen ?

Ik hoor het graag, met vriendelijke groeten,

zaterdag 30 juli 2011