Executeur genoemd in testament is overleden. Moet testament worden aangepast met nieuwe executeur?

1 reactie

Mijn tante van 92 heeft in haar testament de nicht van mijn vrouw als executeur benoemd.
Deze nicht/executeur is onlangs overleden. Genoemde nicht heeft 2 kinderen. Neemt een van deze kinderen het executeurschap nu automatisch over?
Behoeft het testament daarom niet te worden aangepast?

zondag 1 juni 2014