Executeurs "heiligen" voor de wet?

0 reacties

Mijn vader is nu reeds 15 maanden geleden overleden (augustus 2014) moeder in 2009 (getrouwd in gemeenschap van goederen, 6 kinderen, huurhuis, géén schulden!)
Twee broers waren aangesteld als executeurs.
Tot nu toe hebben wij (de overige 4 erfgenamen) nog geen enkel inzage kunnen verkrijgen aangaande 'het verloop' van de nalatenschap;
1. geen akte van executele
2. geen bankafschrift op datum overlijden
3. geen formulier aangifte inkomstenbelasting 2014

Hoelang kunnen/mogen executeurs een nalatenschap 'op z'n beloop' laten en overige erfgenamen in het ongewisse laten....."eindeloos"..?
De overige erfgenamen zijn er inmiddels achter gekomen dat de executeurs de gelden "erven-van" inmiddels op hun eigen bankrekening hebben gezet...."hebben zij die bevoegdheid"?
Alle kosten/onkosten moeten intussen al betaald zijn en kan de nalatenschap (boedel-inboedel) aldus verdeeld worden....of mogen de executeurs dat eindeloos zelf gebruiken(o.a.erf.auto) en gelden gebruiken om hun eigen rekeningen mee te betalen?

maandag 30 november 2015