Familiedrama in ontwikkeling

0 reacties

Al langere tijd word ik geconfronteerd met:
1. Bewust en opzettelijk samenspannen van mijn moeder en jongere broer om mij te korten op mijn erfrechten.
2. Voortdurend weigeren om openheid te geven over de financiële situatie, inkomsten en uitgaven, van mijn moeder. Ondanks herhaaldelijk verzoek.
3. “Dooddoeners” aan antwoorden in de vorm van:
- geduld hebben;
- vertrouwen hebben;
- afwachten.
4. Bewuste actie door moeder en oudere broer, inmiddels overleden, om zijn erfdeel volledig over te dragen aan de jongere broer.
5. Gebrek aan verantwoordelijkheidszin van moeder.
6. Moeder is volledig handelingsbekwaam.
7. Vader is in 2000 overleden en in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn moeder.
8. Moeder is weduwe en er is geen sprake van een andere relatie.

Mijn vragen/verzoeken:
1. Opzetten van een juridische aanklacht tegen moeder en jongere broer met kans op perspectief. Mogelijke invalshoek: bewust en opzettelijk samenspannen?
2. Jurisprudentie over dit onderwerp.
3. Forums en organisaties die mij kunnen ondersteunen in het opzetten van een juridische aanklacht.

In de kern gaat het mij niet alleen om de juridische aanklacht.
Tot nu toe lever ik bijdragen aan het welzijnsgevoel en welbevinden van mijn moeder.
In relatie daarmee is er mijns inziens onvoldoende reden die de opstelling van moeder en broer naar mij rechtvaardigen.
Dit bewust buitensluiten voelt aan als het vonnis: levenslang met tbr.

Juridische acties in de sfeer van familieverhoudingen... ik besef ten volle dat die niet samen door 1 deur kunnen. Ik word er ook zeker niet blij van.

Aan de andere kant: er wordt intussen wel al jaren feitelijk een juridische actie tegen mij gevoerd: ik word niet geïnformeerd, ik word overal buitengehouden, er wordt nergens verantwoording over afgelegd.
In wezen verkort dat mijn eventuele aanspraken van straks nu al.
Op alle fronten vis ik op deze manier achter het net.

Wie herkent dit, wie heeft tips?

donderdag 20 september 2012