Geen inzage in bankrekening van overleden vader als bloedverwante erfgenaam

3 reacties

Mijn vader is in augustus 2012 overleden en heeft mijn stiefmoeder als executeur benoemd in zijn testament. Zij geeft geen inzage in belasting-/bankstukken. Ik heb de notaris verzocht de belastingaangifte bij haar op te vragen; deze weigert ze te verstrekken. Inmiddels heb ik zelf van de belasting wel de opgaven ontvangen en daaruit blijkt dat er een rekening -met een aanzienlijk bedrag- niet is opgegeven aan de notaris. Inmiddels heb ik bij de bank de betreffende rekeningafschriften opgevraagd. Zelfs na het verstrekken van alle notariële stukken en een uittreksel GBA krijg ik nul op mijn rekest. Wat kan ik nu nog doen om deze stukken toch boven tafel te krijgen, zonder tussenkomst van mijn stiefmoeder?

maandag 25 november 2013