gehele erfenis naar fiscus?

2 reacties

Ik bezit vermogen en geen onroerend goed. Dat staat op naam van mijn vrouw(vastgelegd in huwelijkse voorwaarden). Wij zijn wederzijdse erfgenamen Mijn enige zoon uit een vorig huwelijk heeft uit een recent faillissement een grote (belasting) schuld. De kantonrechter maakt voorlopig geen einde aan failissement.
Mijn doel is te voorkomen dat bij vererving mijn vermogen naar de fiscus of schuldeisers gaat.

1. Ik kan onterven

Een onterfd kind dat een beroep heeft gedaan op zijn legitieme portie (50%) ontvangt geen goederen: Hij krijgt zijn legitieme portie in geld uitgekeerd (of als ik als vader mijn vrouw achterlaat, dan krijgt mijn zoon een niet opeisbare vordering op haar ter grootte van zijn legitieme portie).
of…
2. een zogenaamde "asociale clausule": iemand wordt géén erfgenaam van jou indien hij bij je overlijden een bijstandsuitkering (en hoop ik ook belastingschuld) heeft (om te voorkomen dat de erfenis moet worden "opgegeten” door de fiscus en dat je feitelijke erfgenaam de overheid is).
of..
3. Ik geef mijn enige broer het vruchtgebruik van mijn vermogen eventueel tezamen met de onterving van mijn zoon.

Mijns inziens is optie twee het beste , mits natuurlijk wettelijk mogelijk, in dat geval denk ik erover om mijn kleinkinderen als erfgenamen aan te wijzen. ik hoop alleen dat de fiscus er dan niet aan kan komen.

Misschien is er nog een ander alternatief?

Wat is naar uw mening binnen het wettelijke kader het verstandigste om te doen?

vrijdag 29 november 2013