Geldlening

0 reacties

Ik heb mijn vader 15.000 euri geleend.
Samen met notaris een schuldbekentenis gemaakt, die vader heeft ondertekend.
Een deel is overgemaakt naar zijn bankrekening, de rest is contant betaald zonder ontvangstbewijs.
Vader woonde in Belgie.
Na overlijden van vader heeft notaris in Belgie een aangifte nalatenschap opgesteld. De geldlening staat hierop niet vermeld
daar volgens de notaris de Belgische fiscus geldleningen tussen verwanten niet accepteert.

Het contante gedeelte van de geldlening wordt door zus betwist.
Notaris is van mening dat wij eerst moeten proberen minnelijk te schikken.

Maar in de schuldbekentenis staat dat de hoofdsom+interest terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar is
en op eerste vordering moet worden voldaan zodra vader overlijdt.

Moet ik het bedrag vorderen bij de notaris?
Zo ja, hoe doe je dat? Vanuit Nederland met hulp van een advocaat?

zondag 1 maart 2015