gemeenschappelijk 200.000 EUR deposit overschreven aan echtgenoote kort voor dood niet in nalatenschapsbericht...

5 reacties

Een gemenschappelijk deposit van € 200.000 stond op naam van beide ouders. Mijn vader verwachte zijn dood binnen dagen - laatste stadium longen kanker en 87 J, morfine plijsters invloed, etc. Mijn zus heeft gearangeerd, dat een bank-werknemer, buiten de bankopeningstijden, naar het huis van mijn ouders kwam om handtekeningen van mijn vader onder dokumenten te krijgen. Het doel was, de grootste saldos van verschillende gemeenschappelijke bankrekeningen enkel op naam van mijn moeder (81J) over te schrijven, om zo de erfbelasting te vermindern en de voorlopige blokade van de rekeningen te voorkomen. Zo werd mij verteld.

In de notariele nalatenschapsverklaring is in het saldo van de nalatenschap hiervan niets te vinden. Dit vond ik vreemd toen ik er achter kwam dat het saldo met inrekening van de gemeensch appelijke saldo nooit meer als het vrijstellingsbedrag van mijn moeder zou hebben bedragen en zomeede het belastingsargument geen waarde had. Hoewel mijn moeder als executeur benoemd was heeft mijn zus niet alleen bovengenoemde geinitieerdd en de executeur taak kompleet overgenmen maar ook de vollmacht over alle rekeningen en de kompleete beheer over mijn moeder (zwaar diabetis, gebrekkelijk, vergeetachtig, etc) wat te doen en te laten is. En wanneer mijn moeder sterft is zij ook de executeur.

Zomeede, kom ik tot de konklusie, dat alles gedaan worden is om de geldvordering niet in te berekenen overeenkomstig het deel waarop ik anders als kind aanspraak zou hebben. Fraude of niet, is mijn vraag en wat moet ik doen?

donderdag 9 mei 2013