Hoe zit het met deze bewaartermijn van de bankafschriften?

1 reactie

Ik heb Vader geld geleend en hij heeft een (onderhandse) schuldbekentenis ondertekend, waarin staat dat de schuld opeisbaar wordt o.a. na zijn overlijden. Ben ik verplicht de bankafschriften met de overboekingen van het geld te bewaren totdat Vader de lening tussentijds terugbetaald of tot aan zijn overlijden?

donderdag 16 april 2015