Iemand iets laten erven onder voorbehoud van afspraken bij zijn/haar overlijden mogelijk?

1 reactie

In geval van mijn overlijden wil ik mijn huis nalaten aan mijn vriendin, zodat zij daar kan blijven wonen.

Echter, ik wil dat zij in haar testament laat vastleggen (en dit niet kan wijzigen), dat bij haar overlijden het huis wordt verkocht en de opbrengst wordt geschonken aan de dierenbescherming. Ik wil nml. niet, dat het huis geërfd wordt door haar kinderen.

Is dit mogelijk? Zo nee, wat zou dan een andere mogelijkheid zijn?

Vr. groet, Peter.

zaterdag 5 maart 2016