inzage bankrekening

0 reacties

Geachte lezer,
We zijn met meerdere kinderen. Een van de kinderen heeft jarenlang bij moeder ingewoond.
Later is daar zijn buitenlandse vriendin bijgekomen, die ook zijn echtgenote is geworden.
In het testament is uitdrukkelijk een bepaling opgenomen, dat giften gedaan aan zijn echtgenote vrij gesteld worden van inbreng in de erfenis. Het moge duidelijk zijn, dat het hier gaat om een substantieel bedrag.
Wij zouden graag toegang tot de rekeningen hebben om te zien wat er gebeurd is.
Op dit moment is het zo, dat de notaris bezig is met de afhandeling van testament / erfenis.
Hij stelt zich op het standpunt, dat alle erfgenamen toestemming moeten geven.
Of anders moet hij op zoek gaan naar jurisprudentie om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Op dit moment is het zo dat de verklaring van erfrecht bij de notaris ligt, aangezien hij de afwikkeling doet.

Kunnen wij op dit moment toegang tot de rekeningen krijgen en wat is daar voor nodig?
Of dienen wij te wachten tot de notaris de zaak afgehandeld heeft en wij een verklaring van erfrecht krijgen?
En wat zijn dan de mogelijkheden?

Graag reactie
Bij voorbaat dank

zaterdag 13 september 2014