Jaarlijks belastingvrij geldvordering van ouders op kind schenken aan andere kinderen.

2 reacties

Ouders hebben aan jongste kind zakelijk 180000 uitgeleend. Die heeft betalingsonwil bij terugbetalen. Uiteindelijk zal de geldvordering daarom in de erfenis belanden na overlijden ouders. Overige 2 kinderen zullen dan ieder een geldvordering erven op jongste kind van 60000 en moeten erfbelasting over hun 60000 geldvordering betalen. Om erfbelasting uit te sparen willen de ouders daarom alvast jaarlijks belastingvrij 5100 euro geldvordering op hun jongste kind schenken aan hun andere 2 kinderen (die hun geldvordering op het jongste kind pas mogen uitoefenen na overlijden ouders). Is alvast jaarlijks schenken van 5100 aan geldvordering op het jongste kind fiscaal verantwoord? Moeten de overige kinderen na de erfenis naar de rechter om het jongste kind tot betaling van hun 60000 te bewegen?

woensdag 30 april 2014