kan overbedeling verjaren?

1 reactie

Door het overlijden van mijn moeder ben ik bezig om alle papieren uit te zoeken en blijkt dat een oom van me tijdens de verdeling van de erfenis van mijn oma flink is over bedeeld.
Het huis van mijn oma en aanliggende weilanden zijn destijds aan mijn oom toegewezen waarbij de waarde werd vastgesteld op fl 140.000,-
In de notaris stukken staat dat, indien het eigendom binnen 10 jaar verkocht wordt, de overwaarde verdeeld moet worden met de andere erfgenamen.
Naspeuren heft geleerd dat het eigendom inderdaad verkocht is maar dan pas na 13 jaar, echter was toen de waarde € 770.000,- (fl 1.696.856,70)
de over bedeling is hiermee wel erg groot geworden.
mijn vraag is nu kunnen de andere erfgenamen op een of andere manier nog aanspraak maken op de overwaarde van de over bedeling.
destijds is de waarde van het eigendom lag gehouden omdat de oom bij oma op het terrein bij woonde en men hem dit gunde.
lijkt het dan niet meer dan normaal dat door de enorme meerwaarde nu nog een verdeling moet plaatsvinden ook al is het eigendom pas na 13 jaar verkocht (was overigens in 2003 dat de verkoop plaats vond)?

vrijdag 21 november 2014