Keuzevrijheid erfenis aan jezelf of je kind?

3 reacties

Mijn oom is gehuwd en heeft geen kindern. Beiden zijn begin 80. De thans aangewezen erfgenamen, de broers en zussen zijn rond dezelfde leeftijd en hebben zelf geen behoefte meer om een eventuele erfenis van hen te ontvangen.

Nu is het idee om de kinderen én kleinkinderen van de broers en zussen aan te wijzen als degenen die het grootste deel van de erfenis krijgen (de broers en zussen krijgen dan alleen nog het bedrag van de vrijstelling).

Omdat de kinderen van de broers en zussen voor een deel inmiddels zelf de 50 al gepasseerd zijn en we natuurlijk niet weten wanneer het testament van mijn oom en tante moet worden uitgevoerd, rijst de vraag of we niet nog een generatie zouden moeten overslaan (en het grootste deel dus aan de kleinkinderen van de broers en zussen zouden moeten nalaten). Voor de een geldt dat die hier voorstander van zou zijn, terwijl de ander liefst zelf het grootste deel van de erfenis zou krijgen omdat deze er zelf nog wel een goede bestemming voor heeft.

Nu vraag ik me af of er een keuzemogelijkheid in het testament opgenomen kan worden zoals die opgesloten is in de volgende uitgangspunten:

1. Na overlijden van de langstlevende wordt het totale vermogen gesplitst in 2 gelijke delen (50% voor familie van m'n oom en 50% voor familie van m'n tante)

2.Ieder deel wordt in gelijke delen verdeeld over de broers en zussen die kinderen hebben of die kinderen nalieten omdat ze zelf op dat moment al zijn overleden

3. Van ieder deel , zoals bedoeld bij punt 2 wordt de geldende vrijstelling uitgekeerd aan de broer of zus (op dit moment dus € 2.012) . De rest van dit erfdeel wordt gelijk verdeeld over de kinderen van die broer of zus.

4. De kinderen van de broer of zus krijgen de keuzevrijheid in de verdeling van hun deel. Hierbij kunnen ze kiezen voor:

A. Zelf niet meer erven dan de vrijstelling en de rest in gelijke delen verdelen over de kinderen die ze zelf hebben (de kleinkinderen van de broer of zus krijgen dan dus het grootste deel van de erfenis)

B. Hun kinderen ieder een deel ter grootte van de vrijstelling toedelen en de rest aan zichzelf voorbehouden

Kortom, mijn vraag is dus of een notaris een keuzemogelijkheid zoals hier geschetst bij punt 4 in een testament op kan nemen of dat de keuze vooraf gemaakt moet worden.

Bij voorbaat dank voor de reacties !

zondag 4 december 2011