Kinderen berusten niet in onterving

4 reacties

Ben weduwe, mijn man is 1997 overleden zelf hadden wij geen kinderen. We zijn 20 jaar gehuwd geweest.
Mijn overleden echtgenoot had 3 kinderen uit een vorig huwelijk.
Deze heeft hij per testament onterft. Dit testament is in Suriname opgesteld en ga er dus van uit dat het onder Surinaams recht valt.
Nu ik mijn testament wil opmaken blijkt dat het perceel (in Suriname) dat wij samen bezaten toch nog deels aan de kinderen toekomt.
Ik heb de kinderen recentelijk laten aanschrijven door een Notaris en zij geven aan zich niet te berusten in het testament van hun vader.
Ja en wat nu. De Notaris raad aan een verklaring van erfrecht op te stellen. Om zo hun deel vast te stellen.
Het geld om hun uit te keren heb ik niet. wat zijn hierin verder mijn opties?

vrijdag 7 september 2012