kindsdeel halfzus

3 reacties

Hallo Allemaal,
Mijn vader en moeder hebben in 2005 via de notaris een testament opgemaakt.
Hierin werden mijn broer en ik als erfgenamen benoemd en mijn halfzus ( kind alleen van onze moeder ) onterfd, omdat zij met niemand meer kontakt wilde hebben.
In 2009 overleed onze vader. Sindsdien hebben wij van onze moeder jaarlijks een schenking gehad, die onder de belastingvrijstelling viel.
Nu heeft mijn halfzus plotseling weer kontakt opgenomen en zij eist, dat zij ervan in kennis wordt gesteld, wanneer onze moeder overlijdt.
Dit geheel tegen de (mondelinge) wens van onze moeder, die haar ook niet op haar begrafenis wil.
1. Zijn wij wettelijk verplicht haar van het overlijden in kennis te stellen?
2. Hoe zit het met het kindsdeel, dat mijn broer en ik na het overlijden van onze vader niet hebben opgeëist? Mag dit na het overlijden van onze moeder eerst van het nog overgebleven geld worden afgetrokken, zodat onze halfzus alleen recht heeft op haar deel van het restant en wordt er dan ook nog rekening gehouden met het testament?
Alvast bedankt

donderdag 27 februari 2014